Kontakt

RBAG, Bartłomiej Czajkowski
ul. Piękna 58
Warszawa

Z A P R A S Z A M
od poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00
w soboty od 11.00 do 13.00

A K T U A L N O Ś C I
dotyczące urlopów i dni wyjątkowo wolnych na:
www.facebook.com/naprawawalizek

tel. 22 629 18 99
naprawawalizek (tutaj wpisz małpkę) gmail.com

NIP: 534 219 83 44

Na życzenie wystawiamy faktury VAT.
Zapraszam serdecznie, Bartłomiej Czajkowski.

 
  Naprawy Torebki Kontakt  
  KARPIK.eu